Blog

 • Naczyniakomięsak śledziony

  Naczyniakomięsak śledziony, znany jako Hemagiosarcoma (HSA), to najczęstszy nowotwór śledziony, który atakuje głównie psy w średnim i starszym wieku. Jest to poważne schorzenie, które zwraca uwagę ze względu na swoją agresywność i trudność w leczeniu, co czyni go tematem wielu badań weterynaryjnych.

  Specyfika HSA i rasy najbardziej narażone

  HSA często występuje u konkretnych ras psów, co sugeruje, że genetyka odgrywa kluczową rolę w ryzyku zachorowania. Najczęściej diagnozuje się go u:
  • Owczarków niemieckich,
  • Labradorów.
  • Golden retrieverów.


  Rozwój naczyniakomięsaka wiąże się z zaburzeniami w mechanizmach regulacji angiogenezy, szczególnie z nadmierną stymulacją receptorów dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Choć pierwotne guzy najczęściej lokalizują się w śledzionie, mogą również wystąpić w wątrobie, przedsionkach serca, skórze oraz innych narządach.

  Dynamika przerzutów i prognoza

  Naczyniakomięsak jest złośliwy i ma tendencję do szybkiego dawania przerzutów przez naczynia krwionośne, co znacząco pogarsza rokowanie. Przerzuty te często lokalizują się w wątrobie, płucach, nerkach, mięśniach, skórze, sercu i mózgu. Pęknięcie guza może dodatkowo przyspieszyć rozprzestrzenianie się nowotworu, co jest sytuacją krytyczną i wymagającą natychmiastowej interwencji.

  Objawy i diagnoza

  Objawy HSA są często mylące i mogą być przypisywane zwykłemu starzeniu się psa. Typowe symptomy to letarg, osłabienie oraz niespecyficzny dyskomfort. Krytycznym momentem, który często prowadzi właścicieli do weterynarza, jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia psa, spowodowane pęknięciem guza i towarzyszącym mu krwotokiem wewnętrznym.
  Proces diagnozowania HSA jest kompleksowy i obejmuje różnorodne metody badawcze, takie jak ultrasonografia (USG) brzucha, rentgen klatki piersiowej, ogólne badania krwi oraz specjalistyczne oceny hematologiczne. W niektórych przypadkach, konieczna może być również biopsja śledziony, aby dokładnie ocenić charakter zmian.

  Strategie leczenia

  Leczenie HSA jest wyzwaniem i zależy od wielu czynników, w tym od stadium choroby i ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia. Protokoły leczenia mogą obejmować chemioterapię opartą na doxorubicynie i cyklofosfamidzie, które są podawane w cyklach. W przypadku zwierząt z obciążeniami kardiologicznymi, może być stosowana epirubicyna, mniej toksyczna dla serca.
  Zarządzanie skutkami ubocznymi takiego leczenia jest równie ważne, co samo leczenie. Regularne monitorowanie krwi, funkcji wątroby i nerek jest niezbędne, aby zoptymalizować dawkowanie leków i minimalizować ich negatywny wpływ na zdrowie psa.

  Chemioterapia metronomiczna

  Alternatywą dla tradycyjnej chemioterapii jest chemioterapia metronomiczna, która polega na podawaniu niskich, ale regularnych dawek leków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. Ten rodzaj leczenia jest szczególnie interesujący ze względu na minimalizację działań ubocznych i potencjalnie długotrwałe utrzymanie jakości życia psa.

  Podsumowanie

  Naczyniakomięsak śledziony (HSA) jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów występujących u psów, a jego leczenie wymaga zindywidualizowanego podejścia i ścisłej współpracy między właścicielem a lekarzem weterynarii. Rozumienie przyczyn, objawów, metod diagnozowania oraz dostępnych opcji terapeutycznych może pomóc w lepszym zarządzaniu stanem zdrowia zwierzęcia.