Badania obrazowe

 • Weterynaryjne badania obrazowe w Warszawie

  Weterynaryjna diagnostyka obrazowa

  Nasza pracownia diagnostyki obrazowej umożliwia wykonywanie badań radiologicznych RTG z użyciem nowoczesnego sprzętu cyfrowej radiografii bezpośredniej oraz badań ultrasonograficznych USG, w tym specjalistycznych badań dopplerowskich i echokardiografię (ECHO) serca.

  W naszej Przychodni wykonujemy następujące badania obrazowe:

  • USG jamy brzusznej
  • USG klatki piersiowej
  • ECHO serca
  • badania RTG
  • mapowanie węzłów chłonnych
 • Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi oraz środowisko

  26.04.2023r.

  Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy aparat rentgenowski. Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o środowiskową i indywidualną dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium.

  Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.