Blog

 • Guz z komórek tucznych (mastocytoma)

  Mastocytoma to jeden z najczęstszych nowotwór skóry i tkanki podskórnej u psów. Szacuje się, że stanowi od kilku do nawet 25% wszystkich guzów skóry. Zidentyfikowano wiele predyspozycji rasowych – u labradorów, golden retriverów, mopsów, sharpei, bokserów, buldogów francuskich oraz angielskich, ale też u wielu psów innych ras oraz u mieszańców. Częściej chorują psy starsze, ale są przypadki zachorowań nawet u szczeniąt.

  Jest to nowotwór, którego przebieg jest różnorodny. Wiele psów w swoim życiu ma nawracające, niezależne od siebie, guzy o niskim stopniu złośliwości. Taki pozornie łagodny guz, po długim okresie bycia w uśpieniu może gwałtownie stać się złośliwy – towarzyszy temu jego wzrost, rumień, bolesność, czasem też objawy ogólnoustrojowe jak wymioty, biegunka. U innych psów złośliwy nowotwór może rozwinąć się nagle, bez żadnych sygnałów ostrzegawczych.
  Złośliwe mastocytomy tworzą guzy satelitarne, przerzucają się do wartowniczych węzłów chłonnych i dalej do narządów odległych, będąc przy tym przyczyną szerokiego spektrum objawów ogólnych u pacjenta.
  Leczenie zależy od stopnia złośliwości choroby oraz skorelowanym z nim stopniem zaawansowania choroby nowotworowej. Na podstawie tych czynników wybieramy najwłaściwszą metodę leczenia. Jeśli tylko to możliwe, guzy z komórek tucznych oraz ich przerzuty do węzłów chłonnych powinny być usuwane chirurgicznie. Większość pacjentów nie wymaga leczenia chemioterapią. Jest ona potrzebna jednak u około 30-40 % pacjentów i dobierana jest w zależności od stopnia złośliwości nowotworu. Leczenie to może obejmować stosowanie chemioterapii wysokodawkowej lub chemioterapii celowanej.

  Ważna jest profilaktyka i wczesne wykrycie choroby. Każdy guzek skórny, nawet pozornie błahy, u psów ras predysponowanych, powinien być poddany badaniu cytologicznemu, które z dużą dokładnością jest w stanie zidentyfikować większość przypadków mastocytomy.