Immunoterapia

  • Przychodnia Weterynaryjna Kochanowskiego

    Immunoterapia w leczeniu nowotworów u psów i kotów

    Stosujemy szczepionki terapeutyczne z komórek dendrytycznych.

    Są one izolowane z własnej krwi pacjenta i in vitro stymulowane do rozpoznawania uprzednio zdiagnozowanego złośliwego guza nowotworowego. Metoda wykorzystywana jest w przypadku nowotworów o znanej wysokiej podatności na działanie układu odpornościowego – jest to czerniak, kostniakomięsak, naczyniakomięsak.