Elektrochemioterapia

  • Przychodnia Weterynaryjna Kochanowskiego

    Elektrochemioterapia w leczeniu nowotworów u psów i kotów

    Elektrochemioterapia jest to miejscowa nie termiczna ablacja powierzchownego guza nowotworowego.

    Ma znaczenie uzupełniające po chirurgicznym usunięciu miejscowo złośliwych nowotworów, oraz dla niektórych nowotworów jamy ustnej. Jest to nadzieja dla pacjentów, którzy mają niewielki nowotwór w trudnych dla chirurga okolicach ciała np. lusterko nosa, okolica odbytu, śródstopie czy śródręcze.