lek. wet. Jarosław Balcerzak

3Dyplom lekarza weterynarii odebrałem w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracował w warszawskich przychodniach dla zwierząt. Jako weterynarz onkolog jest zwolennikiem podejścia wielokierunkowego do pacjenta. W codziennej pracy ze zwierzętami największy nacisk kładzie na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w studiach specjalistycznych „Choroby Psów i Kotów”, oraz w ramach krajowych i zagranicznych szkoleń organizowanych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), oraz Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej (ESVONC). Jest jednym z pierwszych w Polsce lekarzy stosujących elektrochemioterapię. Jest to wyraz potrzeby rozszerzenia wachlarza usług i łączenia narzędzi terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych. Jest członkiem ISEBTT – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Technologii i Terapii opartych na Elektroporacji. Czas poza pracą poświęcam mojej żonie Dominice, córeczce Kasi oraz synkowi Krzysiowi. Nasza wspólną pasją są podróże małe i duże.