Chłoniak psów

Chłoniak psów – do pobrania

Chłoniak psów jest grupą nowotworów wywodzącą się z limfocytów. Stanowi według różnych szacunków od 7 do 24 % wszystkich nowotworów u tego gatunku zwierząt. Niektóre rasy psów są predysponowane do tej choroby – wśród nich są rottweilery, owczarki niemieckie, berneńskie psy pasterskie, golden retrievery.

Wśród przyczyn powstawania choroby wymienia się czynniki genetyczne, stosowanie leków obniżających odporność, oraz tło zakaźne – chodzi o naturalnie szerzące się wśród psów tzw. limfokryptowirusy, analogiczne do występującego u ludzi wirusa Epstein-Barr’a.

Chłoniak psów ma różny przebieg, zależny od stopnia złośliwości, zaawansowania, występowania objawów paranowotworowych oraz postaci anatomicznej. W najczęstszej spotykanej formie występuje uogólnione powiększenie węzłów chłonnych oraz śledziony i wątroby – mówimy wtedy o postaci wieloogniskowej. Inne postacie choroby to oczna, skórna, śródpiersiowa, pokarmowa, nerkowa, nerwowa. Objawy nie są specyficzne. Najczęściej to letarg, gorączka, kłopoty z przełykaniem, powiększenie obrysu jamy brzusznej, brak apetytu, wymioty i/lub biegunka, wzmożone pragnienie. Jednak za różnorodnością postaci anatomicznych choroby ukrywa się także różnorodność objawów, jakie obserwujemy u naszych pacjentów.

Inne formy klasyfikacji choroby uwzględniają cechy morfologiczne komórek nowotworowych, poznanie klasyfikacji choroby w zarówno w systemie Kilońskim, jak i WHO pozwala wyciągać istotne wnioski dla rokowania, ustalenia leczenia i jego potencjalnych efektów. W każdym przypadku minimum tego, co robimy to badanie cytologiczne próbek z powiększonych węzłów chłonnych lub narządów.

Chłoniak psów – leczenie

Leczenie jest ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta. Terapią z wyboru jest chemioterapia onkologiczna. Uwzględniając rodzaj chłoniaka (jego stopień złośliwości, fenotyp komórek), schemat leczenia musimy dobrać uwzględniając też stan pacjenta, jego choroby towarzyszące oraz oczekiwania i możliwości właścicieli. Tylko tak można zoptymalizować rezultaty leczenia, które dla najczęstszej postaci tej choroby są obiecujące i pozwalają cieszyć się życiem bardzo długo.

chłoniak

Pety – leczy się na chłoniaka

Więcej na temat leczenia można znaleźć w zakładce Terapia.

Zapraszam również na moją stronę na Facebooku.

weterynarz onkolog
lek. wet. Jarosław Balcerzak

Najczęściej czytane artykuły: Nowotwór psów, Leczenie bólu, Elektrochemioterapia.