Zasady BHP dla właścicieli chorych zwierząt

Zasady BHP dla właścicieli chorych zwierząt

Istnieje niezliczona ilość często sprzecznych ze sobą opinii i poglądów dotyczących postępowania ze zwierzęciem chorym na nowotwór (np. nie będę go męczył, nowotworu nie wolno wycinać, trzeba obserwować). Im szybciej podejmiemy właściwe leczenie, tym większa szansa na wyleczenie. Priorytetem w onkologii weterynaryjnej jest ulga w cierpieniu i poprawa komfortu życia.

Przed wizytą warto się przygotować na to, co może się w trakcie niej wydarzyć. Stałym elementem wizyty jest badanie kliniczne. Zwierzę powinno być na czczo (co najmniej 8 godzin), gdyż niezbędnym elementem diagnostyki są badania krwi – przydatne do ustalania stadium choroby, ogólnego stanu zdrowia, monitorowania leczenia, kontroli skutków ubocznych. Często pobieramy biopsje ze stwierdzonych guzów i innych zmian. Badania obrazowe RTG i USG pomagają stwierdzić obecność przerzutów w narządach wewnętrznych.

Stosowane w chemioterapii onkologicznej leki, mają wpływ na komórki nowotworowe, ale także oddziałują na inne narządy i zagrażają środowisku zwierzęcia. Każdy pacjent jest starannie kwalifikowany do leczenia, a poniższe środki ostrożności czynią je bezpiecznym dla właścicieli.

1. Wszelkie leki przeciwnowotworowe w formie tabletek powinny być podawane psu/kotu w rękawiczkach jednorazowych a tabletki nie powinno się kruszyć. Po zakończonej czynności myjemy ręce.

2. Leki używane do chemioterapii metronomicznej są przygotowywane przez wykwalifikowanego farmaceutę w odpowiednich warunkach, indywidualnie do wagi ciała zwierzęcia.

3. Pozostałości leków w moczu, kale, wymiotach i innych płynach ustrojowych są w nich obecne około 3- 4 dni od momentu podania leku. W tym czasie właścicieli obowiązują pewne szczególne zasady:

a. Zanieczyszczone kałem, moczem, krwią bądź śliną powierzchnie sprzątamy w rękawiczkach, przy użyciu papierowych ręczników, a na końcu powierzchnię czyścimy wodą i przemywamy 70% alkoholem lub detergentem (nie wybielaczem).

b. Papier, ręczniki, rękawiczki i inne rzeczy, których używamy, po zakończeniu mycia umieszczamy w dwóch plastikowych torbach (pakujemy podwójnie). Tak przygotowane odpady dostarczamy do lecznicy.

c. Posłanie naszego pupila, jego zabawki i inne jego rzeczy osobiste po 3 dniach od otrzymania dawki leków przeciwnowotworowych myjemy dużą ilością gorącej wody lub pierzemy. Robimy to rozdzielnie od naszych rzeczy osobistych, naczyń itp.

d. Proszę, jeśli to możliwe, wyprowadzać pupila w tych dniach na tereny mało uczęszczane przez inne zwierzęta i ludzi, możliwie jak najbardziej nasłonecznione, a odchody bezwzględnie sprzątać (proszę pamiętać o rękawiczkach i używać plastikowych torebeczek).

Zasady BHP dla właścicieli chorych zwierząt

Piśmiennictwo:

• Smith, RVT, LVT “TALES FROM THE HOOD” – CHEMOTHERAPYSAFETY AND ADMINISTRATION. The North American Veterinary Conference – 2005 Proceedings
• Lucroy, M.D. Chemotherapy Safety in Veterinary Practice: Hazardous Drug Administration. Compendium 2002; 24(2):140-144
• Lucroy, M.D. Chemotherapy Safety in Veterinary Practice: Hazardous Drug Preparation. Compendium 2001; 23(10):860-67.
• Ruthanne Chun, Laura D. Garrett, and David M. Vail. Cancer chemotherapy. W: Withrow S.J., MacEwen E.G. (edit.) Small Animal Clinical Oncology. 3rded., W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001, 163 – 192
• Natalie S. Royer Safe Handling of Chemotherapy Drugs. W: Carolyn J. Henry, Mary Lynn Higginbotham. Cancer management in small animal practice. 107-109.
• Seibert P. How to handle cytotoxic drugs at your veterinary practice, VETERINARY ECONOMICS, Jan 1, 2012

weterynarz onkolog
lek.wet. Jarosław Balcerzak