lek. wet. Sebastian Borowik

Studia na Wydziale Med. Wet. SGGW ukończył w 2005 r., specjalista chorób psów i kotów (2011), klinicysta w Całodobowej Lecznicy Sfora w Warszawie. W obszarze zainteresowań i codziennej praktyki lekarza znajduje się tematyka hematologiczna i onkologiczna, w tym: diagnostyka cytologiczna i biopsyjna, ocena rozmazu krwi (m.in. w ramach konsultacji hematologicznych w laboratorium Alab), a także terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Razem z dr. J. Balcerzakiem wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii  jako alternatywne postępowanie w niektórych chorobach nowotworowych bazując na doświadczeniach weterynarii w krajach zachodnich i medycyny ludzkiej. Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia w tych dziedzinach na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych m.in. przez Sekcję Onkologii PSLWMZ, ESVONC-Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.  Autor i współautor kilku publikacji o tematyce klinicznej, w tym hematologicznej i onkologicznej. Mimo swojej ulubionej dziedziny gorący zwolennik „holistycznego” podejścia w diagnozie i terapii.