Elektrochemioterapia

Elektrochemioterapia

Elektrochemioterapia jako dodatkowa metoda leczenia raka u zwierząt.

Zjawisko elektroporacji jako metody fizykochemicznej jest stosowane powszechnie w biotechnologii i kosmetologii, jako metoda pozwalająca na wprowadzanie leków, molekuł, kosmetyków do wnętrza komórek bakteryjnych, roślinnych czy zwierzęcych. W przemyśle metoda ta pozwala również efektywniej ekstrahować substancje z tkanek roślinnych i zwierzęcych – np. oleje.

elektrochemioterapia

Jamnik Kajtek. Elektrochemioterapia i chemioterapia onkologiczna czerniaka jamy ustnej, po uprzednim usunięciu chirurgicznym. Nowotwór złośliwy.

Dziś w onkologii weterynaryjnej zjawisko to wykorzystujemy do celowanego wprowadzenia leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do wnętrza komórki rakowej i stąd nazwa tego rodzaju leczenia – elektrochemioterapia. Uzyskany tą metodą efekt nietermicznej ablacji guza nowotworowego, jest wysoce selektywny do obszaru leczonej tkanki, a także dlatego że bleomycyna – lek używany do elektrochemioterapii – jest nisko toksyczny w stosunku do nieuwrażliwionych uprzednio polem elektrycznym komórek. Lek może być podawany miejscowo lub ogólnie drogą dożylną. Sposób działania bleomycyny polega na niszczeniu struktury przestrzennej DNA w jądrze komórkowym, mechanizm ten powoduje, że teoretycznie wszystkie rodzaje guzów nowotworowych są wrażliwe na tego typu zabieg.

elektrochemioterapia

Bichon Friese Rasta z uporczywie nawracająca po usunięciu chirurgicznym histiocytomą grzbietu nosa. Nowotwór łagodny.

Innowacyjna metoda wciąż nie rewolucjonizuje walki z rakiem. Niestety wiele guzów nowotworowych intensywnie nacieka okoliczne tkanki, w tym kości, prędko daje odległe przerzuty, jest w trudnych anatomicznie lokalizacjach, bądź niestety w momencie diagnozy jest już zbyt duża dla skutecznego leczenia tą metodą – w tych przypadkach łączymy elektrochemioterapię z tradycyjnym postępowaniem chirurgicznym, bądź chemioterapią i/lub radioterapią, kierując się zawsze dobrem zwierzęcia i zapewniając mu komfort codziennego życia.

Klasycznymi wskazaniami do zabiegu są nowotwory w okolicach:
• głowy.
• kończyn.
• jamy ustnej – szczególnie czerniaki, włokniakomięsaki i raki płaskonabłonkowe.
• okolicy odbytu – w tym najczęstrze gruczolakoraki gruczołów okołoodbytowych
• okolicy narządów płciowych.

Wraz z doktorem Sebastianem Borowikiem jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy tą metodę leczenia do swojej praktyki onkologicznej. W przypadku pytań prosimy o kontakt – cancept@wp.pl.

Inne terapie onkologiczne wykorzystywane przy leczeniu nowotworów.

weterynarz onkolog
lek. wet. Jarosław Balcerzak