Archiwum kategorii: Nasz zespół

lek. wet. Jarosław Balcerzak

Dyplom lekarza weterynarii odebrałem w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracował w warszawskich przychodniach dla zwierząt. Jako weterynarz onkolog jest zwolennikiem podejścia wielokierunkowego do pacjenta. W codziennej pracy ze zwierzętami największy nacisk kładzie na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w studiach specjalistycznych „Choroby Psów i Kotów”, oraz w ramach krajowych i zagranicznych szkoleń organizowanych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), oraz Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej (ESVONC). Jest jednym z pierwszych w Polsce lekarzy stosujących elektrochemioterapię. Jest to wyraz potrzeby rozszerzenia wachlarza usług i łączenia narzędzi terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych. Jest członkiem ISEBTT – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Technologii i Terapii opartych na Elektroporacji. Czas poza pracą poświęcam mojej żonie Dominice, córeczce Kasi oraz synkowi Krzysiowi. Nasza wspólną pasją są podróże małe i duże.

lek. wet. Dominika Balcerzak

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku, pracownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego ALAB Weterynaria. W przychodni zajmuje sprawami administracyjno-organizacyjnymi, interną, profilaktyką oraz diagnostyką laboratoryjną. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

lek. wet. Ewa Konarzewska

Dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W trakcie studiów odbyła praktyki zagraniczne w Roseland Animal Hospital w South Bend, USA, oraz w szpitalu dla zwierząt Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Podczas pierwszych miesięcy pracy na stanowisku samodzielnego lekarza weterynarii zainteresowała się diagnostyką cytologiczną, oraz hematologią. Ukończyła min. kurs Cytologii Klinicznej Psów i Kotów, Zaawansowany Kurs Diagnostyki Cytologicznej Chłoniaków i Białaczek (Francesco Carrani), oraz Warsztaty „Diagnostyka laboratoryjna w Praktyce” pod okiem Pani dr Janiny Łukaszewskiej. Swoje zainteresowania pogłębia również w trakcie Warsztatów Dermatologii Klinicznej ( Dermawet). Prywatnie dr Ewa jest właścicielką dwóch kotów: Korwinka i Zohana, oraz pieska Fenka.

lek. wet. Sebastian Borowik

Studia na Wydziale Med. Wet. SGGW ukończył w 2005 r., specjalista chorób psów i kotów (2011), klinicysta w Całodobowej Lecznicy Sfora w Warszawie. W obszarze zainteresowań i codziennej praktyki lekarza znajduje się tematyka hematologiczna i onkologiczna, w tym: diagnostyka cytologiczna i biopsyjna, ocena rozmazu krwi (m.in. w ramach konsultacji hematologicznych w laboratorium Alab), a także terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Razem z dr. J. Balcerzakiem wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii  jako alternatywne postępowanie w niektórych chorobach nowotworowych bazując na doświadczeniach weterynarii w krajach zachodnich i medycyny ludzkiej. Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia w tych dziedzinach na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych m.in. przez Sekcję Onkologii PSLWMZ, ESVONC-Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.  Autor i współautor kilku publikacji o tematyce klinicznej, w tym hematologicznej i onkologicznej. Mimo swojej ulubionej dziedziny gorący zwolennik „holistycznego” podejścia w diagnozie i terapii.

lek. wet. Marta Romańska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 2006r. W 2012r ukończyła Podyplomowe Studia Specjalizacyjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty chirurga. Pani Doktor operuje od wielu lat. Stale podnosi swoje kwalifikacje, szkoli się, bierze udział w konferencjach chirurgicznych. Na co dzień pracuje intensywnie i szybko, często w trybie emergency, ratując z opresji naszych małych przyjaciół. Przeprowadza u psów i kotów liczne zabiegi planowane oraz z zakresu chirurgii interwencyjnej, onkologicznej czy plastycznej. operuje też naszych braci najmniejszych, – króliki, świnki morskie, fretki, jeże, skunksy, szczury, myszoskoczki, koszatniczki, chomiki, szynszyle, współpracując od wielu lat z dwiema lecznicami specjalistycznymi, opiekującymi się zwierzętami egzotycznymi. Prywatnie żona i mama dwóch chłopców, opiekunka dwóch psów. Jest niepoprawną optymistką. Kocha Tatry, hiszpańską kuchnię i muzykę Milesa Davisa.

lek. wet. Natalia Stępkowska

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2013 roku, od tego czasu zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną oraz dopplerowską u psów, kotów oraz gryzoni, fretek i zajęczaków.

Pani Doktor prowadzi konsultuje pacjentów w wielu warszawskich lecznicach oraz stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Aktualnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu ultrasonografii.